ข่าวสารทั้งหมด

คดีแพ่ง ก่อนศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับฎีกา โจทก์จะยื่นคําร้องขอถอนฟ้อง ได้หรือไม่

คดีแพ่ง ก่อนศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับฎีกา โจทก์จะยื่นคําร้องขอถอนฟ้อง ได้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๙๖/๒๕๖๑ ศาลชั้นต้นจะมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เฉพาะก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา เท่านั้น จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วไม่ได้ หากมีการตกลงกันได้ระหว่าง คู่ความ ก็ชอบที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันในชั้นฎีกา โดยจะทําที่ศาลชั้นต้นหรือศาลฎีกาก็ได้ กรณีจึงไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ 5 ได้ตามคําร้องของ โจทก์ ที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ ๖ และให้จําหน่ายคดีออกจาก สารบบความ จึงไม่ชอบ ให้ยกคําร้องขอถอนฟ้องสําหรับจําเลยที่ 5...

ทนายความต้องรู้ เทคนิคการแชร์กันซื้อ Office 365 แบบถูกลิขสิทธิ์

เป็นปัญหามากครับ สำหรับการใช้ microsoft office ที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป้นลิขสิทธิ์ ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอนำเสนอในบทความนี้ เราขอสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ ซึ่งเราเชื่อว่าที่จริงหลายคนอยากใช้ซอฟต์แวร์ของแท้ อ แต่เนื่องจากราคาที่สูง ทำให้ (มีข้ออ้าง ในการ) ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ผู้เขียนบทความจาก Thaiware ได้มีโอกาสแชร์ค่า License Office 365 Home กับเพื่อน Blogger ด้วยกัน...

หลักการที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาความผิดที่กระทำโดย ไต่ตรองไว้ก่อน

หลักการที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาความผิดที่กระทำโดย ไต่ตรองไว้ก่อน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7159/2561 การกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนผู้กระทำความผิดต้องได้มีเวลาคิดไตร่ตรองและทบทวนแล้วจึงตกลงใจที่จะฆ่าผู้อื่น หาใช่กรณีที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนไม่ และการจะเป็นตัวการร่วมฐานความผิดดังกล่าวจะต้องมีลักษณะมีการวางแผนและคบคิดมาแต่ต้น โดยคิดไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระทำความผิด แม้การท้าทายถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์คิดไตร่ตรองจะฆ่าโจทก์ร่วมที่ 2 แต่เมื่อโจทก์ร่วมที่ 2 ปฏิเสธคำท้าทายของจำเลยที่ 3 ทางโทรศัพท์แล้ว จำเลยทั้งสามย่อมไม่สามารถเริ่มลงมือกระทำแก่โจทก์ร่วมที่ 2 ตามคำท้าทายได้ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสามรู้ว่าหลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วโจทก์ร่วมที่ 2 ไปไหนหรืออยู่ที่ใด และจำเลยทั้งสามออกตามหาโจทก์ร่วมที่ 2 ต่อไปหรือไม่ กรณีจึงต้องฟังว่าจำเลยทั้งสามมาพบโจทก์ร่วมที่...

ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในเอกสารซึ่งเป็น พยานหลักฐานในคดีอาญา ศาลจะนำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่

ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในเอกสารซึ่งเป็น พยานหลักฐานในคดีอาญา ศาลจะนำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10194/2555 โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,000...

ทนายความโจทก์ลงชื่อแทนในท้ายฟ้องอาญา โดยตัวโจทก์ไม่ได้ลง ถือเป็นฟ้องไม่ชอบหรือไม่ สามารถขอศาลให้แก้ไขได้หรือไม่

ทนายความโจทก์ลงชื่อแทนในท้ายฟ้องอาญา โดยตัวโจทก์ไม่ได้ลง ถือเป็นฟ้องไม่ชอบหรือไม่ สามารถขอศาลให้แก้ไขได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6017/2559 โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 เดือน...

โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องหรือไม่

โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องหรือไม่ คําถาม โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจาเพื่อจะทําความ ตกลงกัน จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องหรือไม่ ใส ในรายการหนาวได้ 10 ไปแล้ว .. ผมล คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ 100 เมตร เป็นเครื่องได้เป็น คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๙๒/๒๕๕๗ และนในวันนัดสืบพยานโจทก์ทั้งสี่นัดแรกโจทก์ทั้งสี่และจําเลยแถลงร่วมกันว่า โจทก์ทั้งสี่ทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับจําเลย แต่โจทก์ทั้งสี่ผิดสัญญา จําเลยจึง ฟ้องโจทก์ทั้งสี่ต่อศาลชั้นต้น ต่อมาโจทก์ทั้งสี่และจําเลยตกลงทําสัญญาประนีประนอม ยอมความกันโดยศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นคดี...

โดนหลอกขายที่ดินมือเปล่าซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นที่สาธารณะ ฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1986/2562 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ จำเลยฎีกา...

หลักการนับโทษต่อในคดีความผิดหลายกรรม ศาลฎีกาใช้หลักการในการพิจารณาอย่างไร (มีฎีกา)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2373/2562 โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264, 268, 335 ให้จำเลยที่ 1 ร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนรวมเป็นเงิน 1,559,400 บาท แก่ผู้เสียหาย และนับโทษของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 100/2560, 248/2560, 638/2560, 654/2560, 806/2560, 821/2560, 866/2560,...

รวมแบบพิมพ์ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา อับเดตปี2563

1. ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป    2. ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว    3. ภ.ง.ด. 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี    4. ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร    5. ภ.ง.ด. 95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

ถูกต้องโทษจำคุกและปรับในคดีอาญา มีสิทธิถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินเพื่อชำระค่าปรับหรือไม่

ถูกต้องโทษจำคุกและปรับในคดีอาญา มีสิทธิถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินเพื่อชำระค่าปรับหรือไม่ ความเดิม หลายท่านไม่ทราบ และตามปกติมักจะเข้าใจว่า หากถูกตัดสินจำคุกและปรับ มักจะเข้าใจว่าหากไม่ชำระค่าปรับจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ หลักกฎหมายที่ถูกแก้ ซึ่งกฎหมายในส่วนนี้มีการแก้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ความว่า มาตรา ๒๙ ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ ความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ มิให้นำมาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับ มาตรา ๒๙/๑ ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อใช้ค่าปรับ การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาลหรือพนักงานอัยการ...