ขายต่อใบจองบ้างเองได้หรือไม่

ขายต่อใบจองบ้างเองได้หรือไม่ เป็นปัญหาทั่วไปที่ตอนจองก็คิดว่ามีคิดว่าได้ หากไม่ได้ตามที่คิดเราจะมีวิธีแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางกฎหมาย ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม:  ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องได้ทำสัญญาวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านของเพื่อนบ้าน ต่อมาผู้ร้องมีปัญหาทางการเงินจึงต้องการหาเพื่อนมาซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวแทน โดยทำสัญญาขายสิทธิเงินมัดจำดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของที่ไม่คืนเงินมัดจำ ประเด็นคำถาม ผู้ร้องสามารถทำสัญญาขายสิทธิเงินมัดจำได้หรือไม่ และจะมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างไร ความเห็นและข้อเสนอแนะ:  ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453, 456, 350 การดำเนินการให้คำปรึกษาให้คำปรึกษา  สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องทำตามแบบตามมาตรา 456 สิทธิในเงินมัดจำเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่สามารถซื้อขายกันได้ เมื่อผู้ร้องในฐานะผู้ขายจะทำการโอนสิทธิให้แก่ผู้ซื้อก็สามารถทำสัญญาซื้อขายสิทธิในเงินมัดจำดังกล่าวได้ แต่สัญญาดังกล่าวจะมีผลต่อกันเพียงคู่สัญญาเท่านั้น กล่าวคือ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อกันได้ระหว่าง ผู้ร้องในฐานะผู้ขาย เท่านั้น เพื่อนบ้านที่ผู้ร้องได้ทำสัญญาวางมัดจำเพื่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญาซื้อขายบ้านเป็นบุคคลภายนอกสัญญาซื้อขายสิทธิในเงินมัดจำ ย่อมไม่ผูกพันในการซื้อขายสิทธิในเงินมัดจำของผู้ร้องกับผู้ซื้อสิทธิแต่อย่างใด การที่จะให้เพื่อนบ้านเข้ามาผูกพันในการขายสิทธิในเงินมัดจำไปให้ผู้ซื้อ ผู้ร้องต้องทำการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ตามมาตรา 350...

บทวิเคราะห์เด็ด ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช.[เมธยา ศิริจิตร]

ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่เข้า สนช ตอนนี้ เรามาฟังบทวิเคราะห์เด็ดปรมาจารย์ ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช                     จุดใหญ่ที่คนให้ความสนใจมากที่สุด คงเป็นเรื่องการคุ้มครอง Copyright Management Info...

บทวิเคราะห์เด็ด ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช.

ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่เข้า สนช ตอนนี้ เรามาฟังบทวิเคราะห์เด็ดปรมาจารย์ ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช                     จุดใหญ่ที่คนให้ความสนใจมากที่สุด คงเป็นเรื่องการคุ้มครอง Copyright Management Info...

แพ้อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฟ้องได้ไหม?

แพ้อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฟ้องได้ไหม? ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง คุณพ่ออายุ 75 ปี เคยมีประวัติเป็นโรคประจำตัวเมื่อ5-6 ปีที่แล้วแต่ได้ทำการรักษาจนอาการเกือบเป็นปกติแล้ว โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ 2554-2555 ) ไม่เคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคไตเลยมีเพียงไปทำการตรวจเช็คและรับการรักษาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเป็นประจำ ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 25555 มีผู้นำอาหารเสริมมาจำหน่ายให้ หลังจากรับประทานไป 5-6วัน เกิดอาการไตวายเฉียบพลัน จนต้องนำส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาล...

ให้มือถือแฟน ต่อมาเลิกกันเรียกคืนได้ไหม แจ้งความได้ไหม

ให้มือถือแฟน ต่อมาเลิกกันเรียกคืนได้ไหม แจ้งความได้ไหม?? ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง: ผู้ร้องได้คบหาดูใจกับคนรัก แล้วคนรักของผู้ร้องได้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ร้อง ต่อมาทั้งคู่ได้เลิกรากัน คนรักของผู้ร้องจึงขอโทรศัพท์มือถือที่ซื้อให้ผู้ร้องไปแล้ว คืนจากผู้ร้อง หากไม่คืนจะแจ้งตำรวจจับผู้ร้อง ประเด็นคำถาม: ผู้ร้องมีความผิดทางอาญาหรือไม่ ความเห็นและข้อเสนอแนะ: ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521, 523, 531, 535 การดำเนินการให้คำปรึกษา การที่คนรักของผู้ร้องได้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ร้องนั้น คนรักของผู้ร้อง (ผู้ให้) แสดงเจตนาการให้ และผู้ร้อง (ผู้รับ) แสดงเจตนาการยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น โดยไม่มีหน้าที่ต่างตอบแทนกัน จึงเป็นการให้โดยเสน่หาตามมาตรา 521 ซึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นสังหาริมทรัพย์ การให้ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้...

เคล็ดวิชา เรียนเนติอย่างไรให้ได้ดี

เคล็ดวิชาเรียนเนติอย่างไรให้ได้ดี ภวิศร์ เชาวลิตถวิล เรามักจะเคยได้ยินคนพูดกันเสมอว่า การเรียนที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และการสอบผ่านเพื่อเป็นเนติบัณฑิตนั้นเป็นเรื่องยากแต่ผมคิดว่าความยากอยู่ที่ว่า "เราสามารถชนะใจของเราได้หรือไม่" และเรามี "การวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือที่ดีหรือไม่ อย่างไร" มากกว่า เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เราต้องขยันสักเพียงใด เราจึงจะสอบผ่าน แต่ขอให้ทุกคนคิดว่าหากเราทำเต็มความสามารถของเราแล้ว ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของอนาคต คำถามคือ "เราพยายามเต็มที่แล้วหรือยัง"...

เทคนิคสอบเนติให้ได้ ภายใน 1 ปี…

..สอบเนติให้ได้ ภายใน 1 ปี... การเป็นเนติบัณฑิตไทยในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกำลังความสามารถ เพราะคุณมีข้อมูลครบถ้วน ทั้งคำบรรยายรายวิชาอัพเดททุกปี หนังสือรวมข้อสอบเก่า สามารถค้นหาคำำพิพากษาฎีกาบนเว็บศาลฎีกาได้ ทั้งยังสามารถสอบเก็บสะสมทีละขาได้ ไม่จำเป็นต้องสอบให้ผ่านรวดเดียวเหมือนสมัยก่อน เพียงแค่คุณตัวร่างกาย จิตใจ และเวลา ให้พร้อม คุณจะได้เป็นเนติฯอย่างแน่นอน...สำหรับแนวทางการเรียนการสอบเนติฯมีข้อแนะนำง่ายๆ ดังนี้  ตัวบทกฎหมาย   เป็นของที่ต้องอยู่คู่กายกับนักศึกษากฎหมายอยู่แล้ว ขอพูดแรงๆว่า ถ้าไม่มี ก็ไม่ต้องเรียนกฎหมายหรอกครับ เหมือนนักมวยไม่ใส่ฟันยาง เหมือนซามูไรไม่มีดาบ ทำอะไรไม่ไ้ด้ - ตัวบทคุณจะใช้เล่มเก่าที่มีการจดบันทึกไว้ในชั้นป.ตรี หรือ...

กว่าจะมาเป็นเนติบัณฑิต

กว่าจะมาเป็นเนติบัณฑิต  นายปรีย์ชนก  จิรภิวงศ์ เนติบัณฑิตไทยสมัย  64                       หลายคนคงได้ยินว่า  หากจบเนติบัณฑิตแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “นักกฎหมายที่ใช้กฎหมายเป็น” และมีคุณสมบัติสอบอัยการและผู้พิพากษาได้  ซึ่งมีนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยเข้ามาเรียนที่เนติฯ ปีหนึ่งๆ หลายหมื่นคน  ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น มีหลายคนบอกกับผมและหลายคนกำลังดูถูกตัวเองว่าเรียนเนติฯ มันยาก  เรามันเด็กบ้านนอก  เด็กต่างจังหวัด  จบมาก็แค่สองกว่าๆ ...

แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานการสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43

แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานการสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43 แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43 (สามารถยื่นแทนกันได้ ส่งทางไปรษณีย์ได้) ดาวน์โหลดแบบแจ้ง : Download (สามารถยื่นแทนกันได้ ส่งทางไปรษณีย์ได้) Download = http://1drv.ms/1w89c6B Download = http://1drv.ms/1w89aMd

จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหม?

จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหม? หลายท่านคงมีปัญหาช่างโกงช่างเบี้ยว มีทางแก้อย่างไรในเมื่อไม่ได้ทำสัญญามาดูกัน     ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง บิดาผู้ร้องประสงค์จะก่อสร้างบ้านให้เช่า และได้ตกลงจ้างผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันในราคา1,050,000 บาท โดยมิได้มีการตกลงทำสัญญาก่อสร้างกันเป็นรายลักอักษร ซึ่งผู้ร้องเคยเตือนบิดาในข้อนี้แล้ว ภายหลังเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือผู้รับเหมาได้ก่อสร้างบ้านเช่าได้ 60% รวมทั้งได้เบิกเงินค่าก่อสร้างไป 980,000 บาท และไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปอีกเลย ผู้ร้องพยายามติดตามสอบถามกับช่างผู้ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหา จึงได้รับการติดต่อกลับมาว่าจะไม่ทิ้งงานก่อสร้างอย่างแน่นอน ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อผู้รับเหมาได้อีกเลย บิดาผู้ร้องเครียดมากและจะไปตามสอบถามผู้รับเหมาถึงที่บ้าน แต่ผู้ร้องอยากแก้ไขปัญหาด้วยกฎหมาย จึงเรียนขอปรึกษาว่าจะฟ้องให้รับผิดได้หรือไม่และผู้รับเหมารายนี้ไม่น่าจะจดทะเบียนที่กรมแรงงาน ประเด็นคำถาม 1.บิดาผู้ร้องจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ผู้ร้องต้องทำอย่างไร 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนี้มากน้อยแค่ไหน ความเห็นและข้อเสนอแนะ: ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 การดำเนินการให้คำปรึกษา ข้อ 1.กรณีนี้เป็นกรณีที่บิดาของผู้ร้องตกลงด้วยวาจาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านให้เช่าและตกลงค่าจ้างก่อสร้างไว้...