ข่าวล่า..สอบผู้ช่วยฯ 25หรือ35

ลับลวงพรางข่าว...วงในสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาตามที่มีข่าวว่าต้องมีอายุ 35ปีตามที่มีร่างของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ภาพประกอบ ล่าสุดมีข่าวจากโฆษกคณะกรรมการและข่าวจากศาลยุติธรรมรวมทั้งหน้าหนังสือพิมพ์อันพอที่จะแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นตามรายละเอียดภาพดังนี้ ท่านโฆษก ท่านบอก 25 ข่าวจาก ศาลยุติธรรม .. ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ ท่านบวรศักดิ์ โดยรวมจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง จากข่าวล่าสุดน่าจะพอสรุปได้ว่า. การสอบผู้ช่วยฯน่ามีอายุเริ่มต้นที่ 25ปีเป็นผู้บริหารได้ถึงอายุ 65และเป็นผ฿้พิพากษาอาวุโสได้ถึง 70 ขอบคุณครับ Tag hit ตั๋วทนาย.com การสอบใบอนุญาตทนายความ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สอบทนาย ตั๋วรุ่น ตั๋วปี สอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ ตั๋วทนาย สอบตั๋ว ตั๋วทนายความ ทนายความรุ่น...

ซื้อบ้านไม่เป็นไปตามแบบ ขอคืนเงินดาวน์อย่างไร

ซื้อบ้านกลับโครงการ แต่ไม่ได้สิ่งอำนวยความสะดวกตามป้ายโฆษณาทำอย่างไร คดีนี้โจทก์ซื้อสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ แต่ไม่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกตามป้ายโฆษณา โจทก์มีสิทธิขอคืนมัดจำ และเงินดาวน์ได้หรือไม่ แนวคำวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5093/2541 นาย สง่า ล้อม วง ษ์ พาณิชย์ โจทก์ บริษัท ศุภ ทิพย์ จำกัด ...

ร่างพ.ร.บ.ทวงหนี้ใหม่มีอะไรบ้าง

ทางผู้เขียนขออนุญาตนำ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2557 มานำเสนอให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้รับทราบว่านับแต่นี้เป็นต้นไป การทวงหนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในหัวข้อหลัก ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การทวงหนี้ต้องมีใบอนุญาต ตามมาตรา 5 ...

ด่าทางโทรศัพท์ มีโทษทางกฎหมายหรือไม่

การด่ากันทางโทรศัพท์ เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตาม ป.อ. มาตรา 393 หรือไม่ ศึกษาวิเคราะห์จากฎีกา 3711/2557 ป.อ. มาตรา 393 ดูหมิ่นซึ่งหน้า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 393 ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหาย ด่าว่า และทวงเอกสารจากผู้เสียหาย ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ที่บริการขนส่ง (บขส.) ตำบลท้ายข้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา...

ลาป่วยเท็จ นายจ้างมีสิทธิอะไรบ้าง

ลูกจ้างลาป่วยเท็จนายจ้างมีสิทธิอะไรบ้าง ลูกจ้างโดนลงโทษอะไรได้บ้าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5968/2530 ป.พ.พ. มาตรา 577, 583 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2515 ข้อ 2, ข้อ 47 (3) ...

ส่งงวดรถช้ามาโดยตลอด ไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญาได้เลยหรือไม่

ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อไม่ตรงกำหนดเวลา ผู้ให้เช่าซื้อยอมรับค่าเช่าซื้อไว้ทุกครั้งมาโดยตลอดแสดงว่าคู่สัญญาไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นสาระสำคัญหากผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญา จะต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควรก่อนตามมาตรา 387 แนวคำวินิจฉัย ฎีกาที่ 5794/2539 โจทก์ยอมรับค่าเช่าซื้อที่จำเลยชำระไม่ตรงตามกำหนดตลอดมา แสดงว่าโจทก์ไม่ถือเอาข้อกำหนดสัญญาที่ว่าจำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดใดสัญญาเป็นอันเลิกกันโดยไม่จำต้องบอกกล่าวเป็นสาระสำคัญ เมื่อจะบอกเลิกสัญญาโจทก์ต้องบอกกล่าวให้จำเลยชำระค่าเช่าซื้อภายในเวลาที่สมควรตาม ป.พ.พ.มาตรา 387ก่อน เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยมิได้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงไม่ชอบสัญญายังไม่เลิกกัน โจทก์ยังไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย ฎีกาที่2677/2547 ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 3 กำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อไว้ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 204 วรรค 2 หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องเตือนก่อน แต่โจทก์ชำระหนี้ล่าช้าไม่ตรงกำหนดจำเลยก็รับทุกครั้งมาโดยตลอด แสดงว่าโจทก์และจำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาเป็นสาระสำคัญ แม้โจทก์จะไม่ชำระค่าเช่าซื้อ...

สู้คดีบัตรเครดิต ให้ยกฟ้อง สู้ยังไง?

การต่อสู้คดีบัตรเครดิตมีข้อต่อสู้อย่างไรบ้างมาดูกัน หลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 193/34 สิทธิเรียกร้อง ดังต่อไปนี้ ให้มีกำหนด...

เป็นพนักงานมีสิทธิอะไรบ้าง?

สิทธิตามกฎหมายแรงงานของพนักงานมีอะไรบ้างไปดูกัน ● เวลาทำงาน - ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอันตรายตามที่กำหนดในกฏกระทรวง - ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ● เวลาพัก - ในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1...

คิดก่อนLike คิดก่อนShareถ้าไม่อยากติดคุก

ข้อควรรู้ กดไลน์ กดแชร์ ติดคุกได้   กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้จัดทำเอกสารระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดว่าด้วยการโพสต์ข้อความที่ไม่มีมูลความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการกดไลค์ กดแชร์ ดังนี้ กรณีกดไลค์ กดแชร์ มาตรา 59 ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้ กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย กดแชร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์...

ข้อกฎหมายที่ต้องรู้ก่อนเช่าซื้อรถ?

คดีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถ ที่สู้คดีกันจนถึงศาลฎีกามีมากพอสมควร   และก็มีคดีที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ที่อาจถือเป็นบรรทัดฐานในชั้นนี้ได้ ที่น่าสนใจหลายประเด็น ซึ่งขอแยกเป็นเรื่องดังนี้ - อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากการเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อคิดเหมาตามยอดเงินต้น ตั้งแต่วันแรกของการส่งค่างวดจนถึงงวดสุดท้าย โดยไม่ได้ลดต้นลดดอกที่ผ่อนชำระไปแล้ว ดังนั้น ดอกเบี้ยตามความเป็นจริงจะสูงกว่าอัตราที่โฆษณาไว้ประมาณเท่าตัว ในบางกรณีอัตราดอกเบี้ยอาจสูงถึงร้อยละสามสิบเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เพราะมิใช่ดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน (คำพิพากษาฎีกาที่ 9571/2544) - ค่าเสียหายกรณีรถยนต์ที่ผ่อนสูญหาย การผ่อนรถยนต์โดยทำสัญญาเช่าซื้อที่มีข้อกำหนดในสัญญาให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดทำสัญญาประกันภัย กรณีที่รถยนต์สูญหาย โดยให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้รับประโยชน์ และกำหนดในสัญญาด้วยว่า ถ้ารถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายอันผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบ ผู้เช่าซื้อต้องจ่ายค่างวดที่เหลือจนครบนั้น...