สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

   249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

   โทรศัพท์ : 02-522-7124 ถึง 27 , 02-522-7143 ถึง 47

ติดต่อ สำนักงานทะเบียน
   โทรศัพท์ : 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 214-217, 02-522-7137
   โทรสาร  : 02-522-7138

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
   อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   โทรศัพท์ : (ติดต่อสนง.ฝึกอบรมฯ เท่านั้น) 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 219-223
   โทรสาร  : 02-522-7130

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง : สาย 39, 503, 522