Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ขณะทำสัญญาเงินกู้ไม่ได้เซ็นต์พยาน ต่อมาให้ผู้อื่นเซ็นต์พยาน เป็นความผิดปลอมเอกสาร

ขณะทำสัญญาเงินกู้ไม่ได้เซ็นต์พยาน ต่อมาให้ผู้อื่นเซ็นต์พยาน เป็นความผิดปลอมเอกสาร

1811
SHARE

 

คำถาม สัญญากู้ยืมไม่ได้ลงนามพยานในสัญญา ต่อมา ผู้ให้กู้จึงให้ผู้อื่นลงนามเป็นพยานในสัญญาโดยพลการ แล้วนำมาฟ้องต่อศาลเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารหรือไม่

คำตอบ คำพิพากษาฎีกาที่ 1126/2505 ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 จะต้องเป็นการกระทำที่น่าจะเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน คดีนี้ โจทก์รับอยู่ว่า โจทก์ได้ลงชื่อในหนังสือสัญญากู้เงินจำเลยที่ 1 ไป 80,000 บาทจริง สัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญานั้นภายหลัง ตามกฎหมายจึงไม่น่าจะเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยจึงไม่ควรมีความผิดดังที่โจทก์ฎีกา

มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาเงินกู้ โทรปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039

IMG_0548.JPG

Facebook Comments