[popupwfancybox id=”2″]

Revolution Slider Error: Slider with alias HomeSlider not found.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การถูกกำจัดมิให้รับมรดก คืออะไร

การถูกกำจัดมิให้รับมรดก คืออะไร การถูกกําจัดมิให้รับมรดก การถูกกําจัดมิให้รับมรดก กฎหมายบัญญัติไว้ที่มาตรา ๑๖๐๕ กับมาตรา ๑๖๐๖ การถูกกําจัดมิให้รับมรดก ตามมาตรา ๑๖๐๕ คือ การที่ทายาทยักย้ายหรือปิดบัง ทรัพย์มรดก ดังนี้ จะเห็นได้ชัดว่า กรณีตามมาตรา ๑๖๐๕ ทายาทได้กระทําขึ้นภายหลัง เจ้ามรดกตายแล้วเท่านั้น การถูกกําจัดมิให้รับมรดก หมายถึง ถูกกําจัดในส่วนแห่งมรดกที่ทายาทนั้นจะพึง ได้รับ ดังนั้น จึงต้องมีการตีราคามรดกให้เป็นเงินก่อน แล้วคํานวณว่า...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Revolution Slider Error: Slider with alias BoardSlider not found.

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ