[popupwfancybox id=”2″]

Revolution Slider Error: Slider with alias HomeSlider not found.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่

คำถาม // ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่ คำตอบ //กฎหมายกำหนดให้ ผู้รับจำนอง ต้องเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้นั้นเท่าน้ัน จึงจะมีสิทธิบังคับจำนองได้ หากผู้รับจำนองไม่ใช่เจ้าหนี้ ถือว่าสัญญาจำนองไม่มีมูลหนี้ บังคับจำนองไม่ได้ ฺBY MissLadyLawyer ,มีปัญหาที่ดิน การจดจำนอง การบังคับจำนอง ปรึกษาทนายชีวารัตน์ 093-8791914  LINE ID :chompoo1103 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 4436/2545 การที่จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่โจทก์นั้น แท้จริงแล้วเป็นการจำนองประกันหนี้ที่จำเลยมีต่อ ล....

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Revolution Slider Error: Slider with alias BoardSlider not found.

Facebook สภาทนายความ


สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ