[popupwfancybox id=”2″]

[rev_slider_vc alias=”HomeSlider”]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้รับเหมาทำงานบกพร่องเป็นเหตุให้ผิดสัญญา มีสิทธิเรียกค่าการงานที่ได้ลงมือทำไปแล้วได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7994/2561 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาต่อไปมีว่า โจทก์จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยตามฟ้องแย้งหรือไม่เพียงใด ในส่วนค่าเสียหายในค่าใช้จ่าย 10 ปี ค่าเสียหายสูญเสียรายได้และค่าเสียหายต่อชื่อเสียงตามที่จำเลยฎีกา เมื่อนายคริสโตเฟอร์กรรมการจำเลยเบิกความว่า เป็นเพียงการประมาณการของจำเลยเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องไกลเกินเหตุ รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับความเสียหายในส่วนนี้ ในส่วนค่าเสียหายที่จำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายไปจ้างบุคคลอื่นในรายการส่วนที่เหลือ 18,010,309 บาท เห็นว่า ในการที่จำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายไปจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขงานที่โจทก์ทำชำรุดบกพร่องนั้น จำเลยไม่ได้นำบุคคลที่ซ่อมแซมแก้ไขงานหรือบุคคลที่จำเลยไปเช่าวัสดุอุปกรณ์หรือไปซื้อสินค้ามาให้ใช้ในการทำงานมาเบิกความเป็นพยานจำเลยต่อศาลเลย ทั้งๆ ที่เป็นบุคคลที่ต้องทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าได้มีการซื้อสินค้าหรือมีการเช่าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการทำงานหรือมีการซ่อมแซมแก้ไขงานที่โจทก์ทำชำรุดบกพร่องไปแล้วหรือไม่เพียงใด ส่วนนายคริสโตเฟอร์กรรมการจำเลยที่ไปจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไข รวมถึงไปเช่าวัสดุอุปกรณ์และไปซื้อสินค้ามาให้ใช้ในการทำงานซึ่งน่าจะต้องทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี กลับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยสรุปรวบยอดเอาเลยว่า จำเลยไปจ้างบุคคลอื่นซ่อมแซมแก้ไขงานเป็นเงิน...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

รู้ไหม… ทนายความก็สร้างแบรนด์ได้

ในอดีต การ Branding มักเน้นไปที่จุดที่แบรนด์ได้เจอลูกค้า อย่างเช่น หน้าร้าน การออกบูธ โบรชัวร์ โลโก้ การทำ event CSR หรือไม่ก็โฆษณา ซึ่งแตกต่างกับปัจจุบัน ที่ลูกค้ามีโอกาสสัมผัสกับแบรนด์ได้ทุกวันผ่านโซเชียลมีเดีย แล้วถ้าทนายทำแบรนด์ตัวเองนั้น ในอดีตก็ต้องใช้การออกไปพบลูกความเป็นหลัก แล้วปล่อยให้มีการบอกต่อกันไป แต่ในปัจจุบัน ทนายความสามารถเจอกับลูกความทางช่องทางออนไลน์ได้ ทั้งทางเว็บ บล็อก หรือสื่อโซเชียล สามารถสร้างแบรนด์ออนไลน์ได้ตลอดเวลา แต่พึงจำไว้ว่าลูกความที่ "เล่น" โซเชียลมีเดียไม่ได้คาดหวังที่จะถูกขายอยู่ตลอดเวลา ก็เวลาที่เราเล่น เราอยากโดนขัดจังหวะด้วยการขายอยู่เรื่อยๆ ไหมล่ะครับ? . ด้วยว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์...

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[rev_slider_vc alias=”BoardSlider” title=”ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์”]

Facebook สภาทนายความ


[vc_line_chart style=”modern” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%22%2C%22y_values%22%3A%22100%3B%20150%3B%20200%3B%20250%3B%20270%3B%20250%3B%20230%3B%20250%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%22%2C%22y_values%22%3A%22250%3B%20180%3B%20160%3B%20170%3B%20200%3B%20250%3B%20300%3B%20350%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D” title=”สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ