Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ โดนฟ้องว่าขับรถโดยประมาท แต่ไม่ได้ประมาทต้องรับผิดหรือไม่

โดนฟ้องว่าขับรถโดยประมาท แต่ไม่ได้ประมาทต้องรับผิดหรือไม่

4012

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถประมาทด้วยความเร็วสูงเกินสมควรและไม่ชะลอความเร็วเมื่อถึงสี่แยกชนรถผู้เสียหาย และเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส
image
ขอให้ลงโทษฐานขับรถประมาททำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสฯ ทางนำสืบได้ความว่า จำเลยจอดรถอยู่ที่สี่แยกและเพิ่งขับรถเคลื่อนที่เมื่อได้รับสัญญาณจราจรไฟสีเขียว แล้วชนรถผู้เสียหาย เพราะมองไม่เห็น ศาลจะพิพากษาคดีนี้อย่างไร ???
เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย
—-> ฎีกาที่ 6505/2555 โจทก์บรรยายฟ้องในข้อสาระสำคัญของการกระทำความผิดว่าจำเลยกระทำโดยประมาทด้วยการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินสมควรและไม่ชะลอความเร็วเมื่อถึงสี่แยก แต่ทางพิจารณากลับได้ความว่าจำเลยจอดรถอยู่ที่สี่แยกและเพิ่งขับรถเคลื่อนที่เมื่อได้รับสัญญาณจราจรไฟสีเขียวแล้วชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์ร่วมที่ 1 เพราะมองไม่เห็นมิใช่เพราะการขับรถเร็วหรือไม่ชะลอความเร็วตามฟ้อง ดังนี้ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงในฟ้อง ทั้งเป็นข้อสาระสำคัญ ศาลต้องยกฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

Facebook Comments