Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ปลูกบ้านในที่ดินผู้อื่นอย่างไรไม่ให้โดนฟ้องขับไล่

ปลูกบ้านในที่ดินผู้อื่นอย่างไรไม่ให้โดนฟ้องขับไล่

3090

ปลูกบ้านในที่ดินผู้อื่น อย่างไรไม่ให้โดนฟ้องขับไล่
ข้อเท็จจริง
image
โจทก์จดทะเบียนให้ ส. และ บ. เป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินใน ที่ดินพิพาทตลอดชีวิต ต่อมาจำเลยผู้เช่าไม่ยอมออกจากบ้านเช่าบนที่ดินพิพาท โจทก์จึงฟ้องขับไล่ ศาลจะพิพากษาคดีนี้อย่างไร ???
แนวคำวินิจฉัย

—-> ฎีกาที่ 15033/2555 โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดที่พิพาท โจทก์จดทะเบียนให้ ส. และ บ. เป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินใน ที่ดินพิพาทตลอดชีวิต ส. และ บ. ย่อมมีสิทธิครอบครอง ใช้และถือเอาประโยชน์แห่งที่ดินนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1417 วรรคหนึ่ง ในระหว่างที่สิทธิเก็บกินยังไม่สิ้นไป เจ้าของกรรมสิทธิ์จึงหามีสิทธิเช่นว่านั้นด้วยไม่ การบอกเลิกสัญญาเช่าหรือการฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากที่ดินพิพาทจึงเป็นอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของผู้ทรงสิทธิเก็บกิน แม้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทก็ไม่มีอำนาจฟ้อง
สรุป.จะเห็นได้ว่าจำเลยในคดีจดทะเบียนสิทธิที่กรมที่ดิน

Facebook Comments