Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหม?

จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหม?

18407

จ้างก่อสร้างบ้านไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหม? หลายท่านคงมีปัญหาช่างโกงช่างเบี้ยว มีทางแก้อย่างไรในเมื่อไม่ได้ทำสัญญามาดูกัน

 

 

ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม:
ข้อเท็จจริง บิดาผู้ร้องประสงค์จะก่อสร้างบ้านให้เช่า และได้ตกลงจ้างผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันในราคา1,050,000 บาท

โดยมิได้มีการตกลงทำสัญญาก่อสร้างกันเป็นรายลักอักษร ซึ่งผู้ร้องเคยเตือนบิดาในข้อนี้แล้ว ภายหลังเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือผู้รับเหมาได้ก่อสร้างบ้านเช่าได้ 60% รวมทั้งได้เบิกเงินค่าก่อสร้างไป 980,000 บาท และไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปอีกเลย ผู้ร้องพยายามติดตามสอบถามกับช่างผู้ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหา จึงได้รับการติดต่อกลับมาว่าจะไม่ทิ้งงานก่อสร้างอย่างแน่นอน
ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อผู้รับเหมาได้อีกเลย บิดาผู้ร้องเครียดมากและจะไปตามสอบถามผู้รับเหมาถึงที่บ้าน แต่ผู้ร้องอยากแก้ไขปัญหาด้วยกฎหมาย จึงเรียนขอปรึกษาว่าจะฟ้องให้รับผิดได้หรือไม่และผู้รับเหมารายนี้ไม่น่าจะจดทะเบียนที่กรมแรงงาน

ประเด็นคำถาม
1.บิดาผู้ร้องจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ผู้ร้องต้องทำอย่างไร
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนี้มากน้อยแค่ไหน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ:
ข้อกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587

การดำเนินการให้คำปรึกษา
ข้อ 1.กรณีนี้เป็นกรณีที่บิดาของผู้ร้องตกลงด้วยวาจาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านให้เช่าและตกลงค่าจ้างก่อสร้างไว้ 1,050,000 บาท อันมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 ซึ่งสัญญาจ้างทำของมิได้กำหนดแบบในการทำสัญญาว่าต้องทำเป็นหนังสือ และไม่ได้กำหนดหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีกันไว้ เมื่อผู้รับเหมาในฐานะผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จและทิ้งงาน ผู้รับเหมาจึงเป็นผู้ผิดสัญญาจ้างทำของ บิดาผู้ร้องในฐานะคู่สัญญาจึงมีอำนาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ แม้จะตกลงก่อสร้างกันด้วยวาจาก็ตามเพราะสัญญาจ้างทำของมิได้กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงไม่ห้ามนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 94 (ก) กรณีนี้ บิดาผู้ร้องย่อมมีอำนาจฟ้องร้องบังคับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามสัญญาและเรียกให้ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาได้ส่วนปัญหาที่ว่าผู้รับเหมาไม่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงแรงงาน ไม่มีผลต่ออำนาจในการฟ้องร้องบังคับคดีของบิดาผู้ร้องและไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาในตอนต้น
ข้อ 2.การตกลงว่าจ้างทนายความนั้น ค่าจ้างขึ้นอยู่กับความสมัครใจกันของคู่สัญญา ไม่อาจกะประมาณราคาได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments