Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ ‘สมเด็จพระเทพฯ’

พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ ‘สมเด็จพระเทพฯ’

4005

image
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ ‘สมเด็จพระเทพฯ’

30 มี.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th ได้ลงประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กรณีผู้หญิงซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรกไม่ว่าความผิดเดียวหรือหลายคดี ซึ่งต้องรับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนด เป็นคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งเหลือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือคนที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรกและมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีเยี่ยมซึ่งมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 2 ปี

สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษมีดังนี้ ผู้ต้องขังเด็ดขาดต้องโทษประหารชีวิต ให้เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต ผู้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นจำคุก 50 ปี แล้วให้ลดโทษตามลำดับชั้น ประกอบด้วย ชั้นเยี่ยม 1 ใน 5, ชั้นดีมาก 1 ใน 5, ชั้นดี 1 ใน 6, ชั้นกลาง 1 ใน 7 ส่วนผู้ต้องขังคดียาเสพติดโทษจำคุกไม่เกิน 8 ปี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ชั้นเยี่ยมลดโทษ 1 ใน 7, ชั้นดีมาก 1 ใน 8, ชั้นดี 1 ใน 9 และชั้นกลาง 1 ใน 10

Facebook Comments