Home ทริบเทคนิค/บทความ รวมเทคนิคสอบผ่าน 3 สนาม เนติ อัยการ ผู้ช่วย

รวมเทคนิคสอบผ่าน 3 สนาม เนติ อัยการ ผู้ช่วย

20970

 

คำแนะนำจากท่านผู็พิพากษาเจ้าของเพจ ธรรมกับกฎหมาย มประโยชน์มากท่านเมตตากรุณา บอกต่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่สนใจ

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสอบได้ คือ
ทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี คือ จำถ้อยคำในตัวบทให้ได้
จำถ้อยคำในตัวบทให้ได้
และนำถ้อยคำตามตัวบทมาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงตามคำถามได้อย่างสละสลวย
สั้นกระชับได้ใจความ ตรงประเด็นตามคำถาม
เราจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมทำข้อสอบเป็นประจำ
เหมือนกับจะสอบว่ายน้ำก็ต้องลงสระว่ายน้ำ
อ่านตำราว่ายน้ำอย่างเดียว
ไม่ทำให้ว่ายน้ำเป็นนะ

แอดมินเขียนวิธีการเขียนตอบข้อสอบ
ไว้ในบันทึกของเพจนี้ลองไปอ่านดูนะ
ลิงค์เขียนถึงหลักการเรียนเบื้องต้น https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/หลักการเรียนเบื้องต้นที่ใช้ได้ทุกสาขา/487533801282536

ลิงค์นี้เขียนถึงการเขียนข้อสอบเบื้องต้น http://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/หลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น/477256818976901

ลิงค์เขียนถึงวิธีการฝึกทำข้อสอบเก่า http://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/เทคนิคการฝึกสมองจากการทำข้อสอบเก่า/294190120616906.

หลักการตอบข้อสอบอาญา http://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/หลักการตอบข้อสอบ-อาญา/285804801455438

หลักการตอบข้อสอบแพ่ง http://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/หลักการตอบข้อสอบแพ่ง/442281449141105

หลัการตอบข้อสอบวิอาญา. http://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/หลักการตอบข้อสอบ-วิอาญา/442582955777621

หลักการตอบวิแพ่ง http://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/วิเคราะห์การเขียนตอบข้อสอบ-วิแพ่ง-ข้อ-1/288299754539276

การเตรียมตัวสอบกฎหมายสำหรับการทำงานแล้ว https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/การเตรียมตัวสอบกฎหมาย-สำหรับคนทำงานแล้ว/380803901955527

การอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/เทคนิคการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อฝึกการวินิจฉัยปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง/297411833628068

เทคนิคการอ่านเร็ว https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว/286426851393233

เทคนิคการเขียน https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/อ่านหนังสือมาก็เยอะ-แต่ทำไมเวลาเข้าห้องสอบไม่รู้จะเขียนอะไร/286254294743822

หลักการอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบ
https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/หลักการอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบ/488359527866630

คำถาม

อ่านหนังสือหรือฟังคำบรรยายดี
https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/อ่านหนังสือหรือฟังคำบรรยายดี/446983742004209

จำเป็นต้องฝึกเขียนข้อสอบเก่าด้วยหรือ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542955565740359&set=a.332511910118060.6784.258039200898665&type=1&theater

Facebook Comments