Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เจตนา สาดเหล้าใส่หน้าผู้อื่น. มีความผิดหรือไม่.

เจตนา สาดเหล้าใส่หน้าผู้อื่น. มีความผิดหรือไม่.

5358

มีคำตอบดังนี้.  

  
(ขอบคุณภาพ kantana)

คำพิพากษาฎีกาที่ 9244/2553 

ป.อ. มาตรา 60, 391

 

                จำเลยใช้เหล้าสาดใส่หน้าของผู้เสียหาย อันเป็นการใช้กำลังทำร้ายผู้เสียหายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นการกระทำโดยเจตนาต่อผู้เสียหาย แต่เมื่อเหล้าไปถูก พ. เท่ากับผลของการกระทำเกิดแก่ พ. โดยพลาดไป จึงเป็นความผิดฐานพยายามใช้กำลังทำร้ายผู้เสียหายและใช้กำลังทำร้าย พ. โดยพลาดไปด้วยซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท…

สรุป.  มีความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นตามมาตรา. 391

หากพลาดไปโดนผู้อื่น. ต้องรับผิดตาม. มาตรา391ประกอบ. 60

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.  

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๙๑

ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษาทนายความ.  โทร. 0999170039. ทนายกฤษดา. 

Facebook Comments