Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ตกลงซื้อขายสินค้า ทางโทรศัพท์ ต่อมาผิดสัญญา ถือว่ามูลคดีเกิดที่ใด(คดีแพ่ง)

ตกลงซื้อขายสินค้า ทางโทรศัพท์ ต่อมาผิดสัญญา ถือว่ามูลคดีเกิดที่ใด(คดีแพ่ง)

13439

contract

คำถาม (ประเด็นคดีแพ่ง)
ผู้ขายโทรศัพท์มาหาผู้ซื้อเพื่อเสนอขายสินค้า ผู้ซื้อตอบตกลงจะรับซื้อหากผู้ซื้อนัดผู้ขายให้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในอีกสถานที่หนึ่ง จะถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ใด

คำตอบ

มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยได้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 12978/2555 จำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์มาหาโจทก์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเพื่อเสนอขายสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตามฟ้อง และโจทก์ตอบตกลงว่าจะรับซื้อสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจากจำเลยไว้ มูลคดีจึงเกิดที่ภูมิลำเนาของจำเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่คำสนองรับซื้อของโจทก์ไปถึงจำเลย อันอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพิษณุโลก โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลและมูลคดีเกิดในเขตศาล แม้โจทก์นัดจำเลยให้ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่โจทก์ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก็มิใช่สถานที่ที่ต้นเหตุพิพาทอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิต่อโจทก์เกิดขึ้น หาทำให้มูลคดีซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยเปลี่ยนแปลงไปไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรี

มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขาย โทรปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039

IMG_9148.JPG

Facebook Comments