Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ทวงหนี้นอกระบบ โดยชกต่อยและแย่งโทรศัพท์ไป เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์หรือไม่

ทวงหนี้นอกระบบ โดยชกต่อยและแย่งโทรศัพท์ไป เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์หรือไม่

2309

 

คำถาม
ทวงหนี้นอกระบบ โดยชกต่อยและแย่งโทรศัพท์ไป เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์หรือไม่

คำตอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3030/2556
จำเลยที่ 3 ชกต่อยและเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไป แม้จําเลยที่ 3 อ้างว่า
เอาไปเพื่อเป็นประกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยมีเจตนาทุจริต กล่าวคือจําเลยที่ 3
มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะหนี้ที่จําเลยที่ 3
อ้างว่าผู้เสียหายติดค้างเป็นหนี้ที่เกิดจากการค้ายาเสพติดซึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลหนี้ตามกฎหมาย
ทั้งจําเลยที่ 3 กับพวกยังใช้วิธีการทําร้ายเพื่อบังคับชําระหนี้โดยมิชอบอีกด้วย การกระทําของ
จําเลยที่ 3 จึงเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์เมื่อจําเลยทั้งสามได้ทรัพย์สินของผู้เสียหายแล้ว
จากนั้นได้ร่วมกันใช้รถจักรยายนต์เป็นยานพาหนะพาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป โดยมีเจตนาใช้
เพื่อการหลบหนีให้พ้นจากการจับกุม การกระทําของจําเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดตาม ป.อ.
340 วรรคแรก ประกอบมาตรา 340 ตรีและมาตรา 83

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความ โทรปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_9148.JPG

Facebook Comments