Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ศาลยกฟ้องจำเลยในคดีอาญา ถือเป็นหลักฐานว่าโจทก์ฟ้องเท็จหรือไม่

ศาลยกฟ้องจำเลยในคดีอาญา ถือเป็นหลักฐานว่าโจทก์ฟ้องเท็จหรือไม่

11849

 

คำถาม
ศาลยกฟ้องจำเลยในคดีอาญา ถือเป็นหลักฐานว่าโจทก์ฟ้องเท็จหรือไม่ ?
คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

ฎีกาที่ 4108/2557 การนำความอันเป็นเท็จมาฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลมีความหมายว่าเป็นการนำความอันเป็นองค์ประกอบความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นเท็จมาฟ้องต่อศาลหาใช่ถือเอาแต่ผลแพ้ชนะแห่งคดีมาเป็นข้อชี้ขาดไม่ ดังนั้น แม้ศาลยกฟ้องจำเลยก็ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าฟ้องของจำเลยเป็นเท็จ

@
@

@

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีอาญา ถูกฟ้องปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548.JPG

Facebook Comments