Home คดีครอบครัว ซื้อที่ดินก่อนสมรส แต่ออกโฉนดหลังสมรส เป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส

ซื้อที่ดินก่อนสมรส แต่ออกโฉนดหลังสมรส เป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส

6269

PhotoGrid_1440345977833[1]

คำถาม
หากสามีภรรยาอยู่กินด้วยกัน ตั้งแต่ปี 2507 แต่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี 2519 หากสามีซื้อที่ดิน ปี 2518 แต่ออกโฉนดปี 2522 ที่ดินดังกล่าว เป็นสินส่วนตัว หรือสินสมรส?

คำตอบ
การแยกแยะว่า ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัว หรือสินสมรส ให้พิจารณาจาก การได้มาของทรัพย์สินนั้น หากได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส หรือ มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1741)

♢ ตามคำถาม สามีซื้อที่ดินก่อนจดทะเบียนสมรส แม้ว่าจะออกโฉนดหลังจดทะเบียนสมรส ย่อมถือได้ว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นสินส่วนตัวของสามี ไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามีภรรยาหามาได้ระหว่างสมรส สามีไม่ต้องแบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ภรรยา (ฎีกา2375/2532)

Facebook Comments