Home คดีอาญา ขี่จักรยานขณะเมาสุรา มีความผิดหรือไม่

ขี่จักรยานขณะเมาสุรา มีความผิดหรือไม่

1802

คำถาม ขี่จักรยานขณะเมาสุรา มีความผิดหรือไม่
image

คำตอบ คดีนี้พนักงานอัยการสั่งฟ้องจำเลยในข้อหา ขี่รถจักรยาน(สองล้อ) ขณะเมาสุรา ตามข้อเท็จจริงได้ความว่า แม้จำเลยจะมีปริมาณแอลกอฮอลล์ในเลือดสูงเกินกว่าค่ามาราฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอเซนต์ขณะขี่จักรยาน แต่ พรบ.จราจรทางบก ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า การขี่จักรยานขณะเมาสุรามีความผิด แม้จำเลยจะรับสารภาพก็ไม่สามารถลงโทษจำเลยได้ ศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย
image

สรุป

กินเหล้าเมา ขี่จักรยานไม่มีความผิด รวมทั้งจะขี่จักรยานหวาดเสียว หรือคุยโทรศัพท์ขณะขี่จักรยานก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน

แต่หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้ขี่รถจักรยานก็ยังต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายในทางแพ่งหรือในทางการละเมิดนั้นอยู่เช่นเดิม จะอ้าง พรบ.จราจรไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้น เมาแล้วเดินกลับหรือให้เพื่อนมารับดีกว่าค่ะ

BY: MissLadyLawyer (ทนายชีวารัตน์)

……………………

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จราจรทางบกมาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

(2) ในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น

(3) ในลักษณะกีดขวางทางจราจร

(4)โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยขงการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

(6)คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยงรถหรือ กลับรถ

(7)บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

(8)โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

(9)ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 42(2) (ขับขี่รถขณะเมาสุรา)ต้องระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

Facebook Comments