Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ โพสรูปลง Facebook โซเชียล เห็นรูปเบียร์ และฉลาก ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

โพสรูปลง Facebook โซเชียล เห็นรูปเบียร์ และฉลาก ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

3839

 

กรณี ” โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นฉลากผลิตภัณฑ์นั้น จะเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือไม่ประการใด “

 

จากกรณีที่เป็นข่าวดังในช่วงเวลา  ว่าด้วยการศิลปิน ดารา ที่โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นฉลากผลิตภัณฑ์นั้นๆ เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์   การนี้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผย ศิลปิน ดารา ที่โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นฉลากผลิตภัณฑ์นั้นๆ เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 

 มาตรา 26 ที่กำหนดว่าห้ามเห็นฉลากที่เป็นข้อความเชิญชวน โอ้อวด และห้ามดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณาเชิญชวน ซึ่งมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

และอาจจะเข้าข่ายความผิด ในมาตรา 32 ที่ห้ามโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือไม่นั้น  ทาง สคบ. เตรียมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เข้าข่ายความผิดนี้หรือไม่

และการนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่ากรณีข้างต้นอาจครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วไปเช่นกัน หากมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน  เห็นว่าน่าจะเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 

 มาตรา 26 ที่กำหนดว่าห้ามเห็นฉลากที่เป็นข้อความเชิญชวน โอ้อวด และห้ามดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณาเชิญชวน ซึ่งมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ     ด้วยเช่นกัน

กรณีเรื่องคงต้องติดตามนนะครับ ว่าจะเข้าข่ายความผิด ในมาตรา 32 ที่ห้ามโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือไม่นั้น   ต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นว่ากระทำโดยเจตนาหรือไม่   และการนั้นกระทำเพื่อการค้าย่อมถือเป็นความผิด

 

ฉะนั้นพอสรุปได้ว่าทั้งสองกรณี  ต้องพิจารณาด้วยว่าการกระนั้นกระทำไปโดยมีเจตนาหรือไม่ประการใด  หรือกระทำเพื่อการค้าหรือไม่

 

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี   

น.บ  น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ   ที่ปรึกษากฎหมาย   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

Facebook Comments