Home คดีแพ่ง ต้องอ่าน! รู้ทันก่อนคิดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ต้องอ่าน! รู้ทันก่อนคิดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

4349

image

การทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการวางแผน และประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากแต่ทุกอย่างก็ย่อมมีข้อดีและข้อเสีย      หากไม่ศึกษารายละเอียดให้ดี อาจจะต้องทนปวดหัวกับปัญหาที่ต้องตามมา เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ก็ย่อมได้    ฉะนั้นก่อนจรดปากกาทำสัญญาประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ อ่า่นข้อความข้างล่างให้จบก่อน แล้วค่อยไปทำสัญญาต่อก็ไม่เสียหายนะ….

หากคุณได้ยินคำโฆษณาที่ว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือตอบคำถามแต่อย่างใด” นั่นหมายความว่า บริษัทจะไม่ตรวจสุขภาพหรือให้คุณตอบคำถาม จริง แต่! กฎหมายบัญญัติว่า หากคุณมีปัญหาสุขภาพแล้วต้องบอกบริษัทประกัน  (ไม่ถามแต่ต้องบอกเอง) มิฉะนั้นสัญญาเป็นโมฆะ   ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างคืนเงินที่คุณจ่ายมา และไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆตามที่โฆษณาอีก อ่านจบแล้วคิดดีๆหากคุณสุขภาพดี แล้วอยากทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงก็ทำได้เลย แต่หากมีปัญหา โรคประจำตัว โรคเรื้อรัง โรคกรรมพันธ์ ก็ควรแจ้งผู้รับประกันภัยให้ทราบทั้งหมด บริษัทอาจรับประกันโดยเพิ่มเบี้ยประกันบ้าง ก็ยังดีกว่ามาโดนบอกเลิกสัญญาภายหลังนะคะ

*****จำให้ขึ้นใจ ” ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถาม แต่หากมีปัญหาสุขภาพต้องบอกก่อนทำสัญญานะจ๊ะ******

 

เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 774/2557****(การบอกล้างสัญญาประกันชีวิต)
แม้โรงพยาบาลส่งสำเนาบันทึกประวัติการรักษาคนไข้ให้แก่สำนักงานของจำเลยสาขาอุบลราชธานี แต่สำนักงานของจำเลยสาขาอุบลราชธานี ไม่มีอำนาจพิจารณาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตได้ ทั้ง ก.ผู้รับเอกกสารเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหมของจำเลย มิได้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือเป็นตัวแทนของจำเลยในการทำความเห็นเกี่ยวกับอาการป่วยของ บ.ผู้ตาย การที่ ก.ได้รับสำเนาบันทึกประวัติการรักษาของ บ.จะถือว่าจำเลยได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างโมฆียกรรมแล้วหาได้ไม่
บ.รู้อยู่ว่าตนได้ร่วมเกาต์เรื้อรังและโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนทำสัญญาประกันชีวิต แต่ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่อาจจูงใจให้จำเลยปฏิเสธไม่ทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น ย่อมทำให้สัญญาประกันชีวิตระหว่าง บ.กับจำเลยเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยบอกล้าง สัญญาประกันชีวิตภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่จำเลยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้ตามมาตรา 865 วรรคสอง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง บ.กับ จำเลย จึงเป็นโมฆะจำเลยไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาณแก่โจทก์

BY MissLadyLawyer ทนายชีวารัตน์

//////ชอบกดLIKE โดนใจกด SHARE ถ้าไม่อยากพลาดบทความแน่ๆกด ติดตาม////

มีปัญหากฎหมาย ปรึกษา 093-8791914 LINE ID;chompoo1103

 

 

Facebook Comments