Home สาระน่ารู้ มารังวัดที่พิพาทครอบครองปรปักษ์

มารังวัดที่พิพาทครอบครองปรปักษ์

2768

วันนี้ทนายแอดมินออกมานอกสถานที่ค่ะ มีการนัดรังวัดที่พิพาทกัน เพราะโจทก์และจำเลยก็ต่างกล่าวอ้างที่ดินของตน แต่ความจริงมีเพียงหนึ่ง (วลีคุ้นๆ) จนท ที่ดิน ก็ใช้ความรู้วิชาการที่ดินชี้หลักหมุดที่แท้จริงให้ งานนี้ จนท เหนื่อย ต้องขอบคุณจริงๆ

Facebook Comments