Home เรื่องทั่วไป บริการของเรา

บริการของเรา

2726

บริการของเรา

ยื่นขอประกันตัวหรือขอรับของกลางในคดีอาญา

-ยื่นคำร้องขอประกันตัวบุคคล หรือขอรับของกลาง(รถจักรยานยนต์ รถยนต์) ไว้เก็บรักษาไว้ชั่วคราวจากพนักงานสอบสวน

 

งานประกันภัยและพรบ

-ขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ พรบ.รถยนต์ รวมทั้งประกันวินาศภัยต่างๆ

-ดูแลหลังการขายด้วยบริการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุในการเคลมประกัน และฟ้องร้อง                         กรณีถูกละเมิดจากคู่กรณีฝ่ายตรงข้าม

คดีครอบครัว

-ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว การหมั้น การสมรส การหย่า สินส่วนตัวสินสมรส การรับรองบุตร พินัยกรรม

-รับสืบคดี หาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สืบหาชู้ รวมทั้งสืบทรัพย์

-ดำเนินคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ การหย่า การแบ่งสินสมรส เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร อำนาจปกครองบุตร จดทะเบียนรับรองบุตร

-ทำพินัยกรรมและ ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผู้อนุบาลและคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่ง

-ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและดำเนินคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแพ่งทั่วไป คดีเงินกู้ คดีละเมิด ผิดสัญญา

– รับสืบทรัพย์

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ขอสงวนสิทธิเฉพาะสมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

-จัดหาที่ดินเพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย เป็นนายหน้าคนกลางในการซื้อขายที่ดิน

-ร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน รับจดจำนองที่ดิน ฟ้องบังคับจำนองที่ดิน

 

Facebook Comments