Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สเปรย์พริกไทย ถือเป็นอาวุธโดยสภาพ ที่พกพาแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

สเปรย์พริกไทย ถือเป็นอาวุธโดยสภาพ ที่พกพาแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

3562

กราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ บรรดาสาวๆหลายคนยุคนี้สมัยนี้ทำงานกลับบ้านดึกๆเดินซอยเปลี่ยว มักจะพกพาสเปรย์พริกไทยติดตัว ซึงวันนี้ทางทีมงานทนายกฤษดา จะขอโอกาสให้ความรู้ว่าในการพกพาเสปรย์พริกไทยนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และเสปรย์พริกไทยถือเป็นอาวุธโดยสภาพตามกฎหมายหรือไม่
เสปรยฺ

คำถาม
สเปรย์พริกไทย ถือเป็นอาวุธโดยสภาพตามกฎหมายหรือไม่
คำตอบ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2030/2554

ตาม ป.อ. มาตรา 1 (5) อาวุธ หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ ผู้ถูกกล่าวหานำกระป๋องสเปรย์พริกไทยเข้าไปในบริเวณศาลชั้นต้น สำหรับสเปรย์พริกไทยได้ความว่า ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ฉีดพ่นเพื่อยับยั้งบุคคลหรือสัตว์ร้ายมิให้เข้าใกล้หรือทำอันตรายผู้อื่น ผู้ที่ถูกฉีดพ่นสารในกระป๋องสเปรย์ใส่จะมีอาการสำลักจาม ระคายเคืองหรือแสบตา หลังจากนั้นไม่นานก็สามารถหายเป็นปกติได้ เห็นได้ว่าการผลิตสเปรย์พริกไทยดังกล่าว มิได้ผลิตขึ้นเพื่อทำร้ายผู้ใด จึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพทั้งไม่อาจใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ สเปรย์พริกไทยจึงไม่เป็นอาวุธตามความหมายของบทกฎหมายข้างต้นด้วยเช่นกัน การที่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปในบริเวณศาลชั้นต้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลชั้นต้นขอความร่วมมือไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี การที่ผู้ถูกกล่าวหานำกระป๋องสเปรย์พริกไทยเข้าไปในบริเวณศาลชั้นต้น จึงไม่เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล

สรุปประเด็นสำคัญ สเปรย์พริกไทยดังกล่าว มิได้ผลิตขึ้นเพื่อทำร้ายผู้ใด จึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพทั้งไม่อาจใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ สเปรย์พริกไทยจึงไม่เป็นอาวุธตามความหมายของบทกฎหมายข้างต้นด้วยเช่นกัน

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา
0999170039

IMG_0548-0

Facebook Comments