Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าผัวมีเมียน้อย ผัวมีสิทธิฟ้องหย่าหรือไม่

ฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าผัวมีเมียน้อย ผัวมีสิทธิฟ้องหย่าหรือไม่

3232

 

คำถาม

ฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าผัวมีเมียน้อย ผัวมีสิทธิฟ้องหย่าหรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๑๖/๒๕๓๔ วินิจฉัยไว้ดังนี้

การที่จำเลยร้องเรียนกล่าวโทษโจทก์ต่อผู้บังคับบัญชาว่าโจทก์กับหญิงอื่นมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกันเป็นเหตุให้โจทก์(ผัว)ถูกลงโทษทางวินัยนั้น จำเลยซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ ย่อมมีความชอบธรรมที่จะป้องกันหรือขัดขวางมิให้โจทก์กับหญิงอื่นมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน อันเป็นเหตุให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ การกระทำดังกล่าวของจำเลยไม่ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒)

สรุปฟ้องหย่าไม่ได้แต่เมียฟ้องเจ้านายได้ครับ

มีปัญหาคดีครอบครัวปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548-0

Facebook Comments