Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ มอบเช็คเงินสดให้ยึดถือแทน แต่ลักลอบนำไปขึ้นเงิน มีความผิดฐานใดหรือไม่

มอบเช็คเงินสดให้ยึดถือแทน แต่ลักลอบนำไปขึ้นเงิน มีความผิดฐานใดหรือไม่

3466

เช็ค

คำถาม

มอบเช็คเงินสดให้ยึดถือแทน แต่ลักลอบนำไปขึ้นเงิน มีความผิดฐานใดหรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2558
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 352 และความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตาม ป.อ. มาตรา 188 นั้น แตกต่างกัน การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดฐานใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแต่ละความผิดนั้น คดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองเช็คพิพาทโดยโจทก์เป็นผู้มอบการครอบครองให้แก่จำเลย การที่จำเลยเอาเช็คพิพาทของโจทก์ไปเรียกเก็บเงิน นอกจากเป็นความผิดฐานยักยอกแล้ว ย่อมเป็นการกระทำให้เช็คพิพาทนั้นไร้ประโยชน์ที่จะใช้ได้อีก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นตาม ป.อ. มาตรา 188 อีกบทหนึ่งด้วย

 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548-0

 

Facebook Comments