Home คดีครอบครัว บันทึกท้ายทะเบียนหย่าว่ายกบ้านให้บุตร ไม่ได้ไปจดทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าว่ายกบ้านให้บุตร ไม่ได้ไปจดทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่

13493

คำถาม

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าว่ายกบ้านให้บุตร ไม่ได้ไปจดทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่

บันทึกท้ายทะเบียนหยานั้น ตามกฎหมายถือเป็นสัญญาแบ่งปันทรัพย์ระหว่างสามีภริยาตกลงยกให้บุตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก ไม่ใช่เป็นสัญญาให้ แม้ทรัพย์ที่ยกให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ศาลเคยพิพากษาไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15123/2555

บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า มีข้อความระบุว่า ล. และ ก. ตกลงยกบ้านเลขที่ 2/12 ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ให้แก่บุตรทั้งสองคนคือ โจทก์และ ก. ซึ่งขณะนั้นยังเป็นผู้เยาว์ บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าดังกล่าว นอกจากมี ล. และ ก. เป็นคู่สัญญาซึ่งกันและกันแล้ว ยังมีบุตรผู้เยาว์ทั้งสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นผู้รับประโยชน์แห่งสัญญาระหว่าง ล. และ ก. คือ แทนที่ ล. และ ก. จะแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาด้วยกันเอง กลับยอมให้บ้านเลขที่ 2/12 ตกเป็นของบุตรผู้เยาว์ทั้งสอง หลังจาก ล. และ ก. จดทะเบียนหย่ากัน สัญญาจึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1532 และเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใช่สัญญาให้ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของ ป.พ.พ. มาตรา 525 แม้ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ย่อมผูกพัน ล. ให้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ล. ไม่มีสิทธิจะนำทรัพย์สินไปให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมของ ก.

สรุป สัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1532 และเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใช่สัญญาให้ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของ ป.พ.พ. มาตรา 525

มีปัญหาคดีควาปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments