Home คดีอาญา แก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าให้ไม่หมุน ผิดลักทรัพย์หรือไม่

แก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าให้ไม่หมุน ผิดลักทรัพย์หรือไม่

10647

ปัจจุบันเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ สภาพเศรษฐกินแย่ การจ้างงานและการก่อให้เกิดรายได้ตำลง ทำให้มีผู้รู้เท่าไม่ถึงการ  แก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าให้ไม่หมุน หรือหมุนน้อยลง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ ฐานใด ทีมงานทนายกฤษดา ขอพาไปให้คำตอบกัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑/๒๕๔๙

โจทก์บรรยายฟ้องสรุปความว่า จำเลยกับพวกลักเอากระแสไฟฟ้าไปใช้ด้วยการทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าไม่หมุนเพื่อให้ตัวเลขวัดการใช้ไฟฟ้าไม่เคลื่อนที่ ซึ่งก็ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฎในรายงานการสืบเสาะและพินิจ พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงว่าจำเลยกระทำโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอากระแสไฟฟ้าของผู้เสียหายไปใช้โดยไม่เสียค่าไฟฟ้าเป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยจุงเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์และตรงตามคำบรรยายฟ้องและคำขอให้ลงโทษของโจทก์แล้ว กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์หรือไม่

สรุปแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ผิดลักทรัพย์

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments