Home คดีแพ่ง ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่

ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่

12189

หลายๆท่านไม่ทราบ โดยเฉพาะผู้ค้ำประกันที่ต้องตกที่นั่งลำบากรับผิดในมูลหนี้ที่ตนไม่ได้สร้าง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เหตุผลของเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่แล้วคือการนำหนี้ที่เน่าหรือเกือบเน่ามาบริหารจัดการใหม่ ภายใต้นโยบายสวยหรู เพราะเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่เกิดการขาดส่งหรือการผิดนัดเกิดขึ้นแล้ว

ในคำถามวันนี้ที่ถามและให้หลักในการพิจารณาว่าหากลูกหนี้ ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่ ผู้ค้ำประกันหลุกพ้นควารับผิดหรือไม่

กรณีนี้เคยมีศาลฎีกาวางหลักวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๑๓/๒๕๕๘ ลูกหนี้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในขณะที่ยังไม่ขาดอายุความ เป็นการรับสภาพหนี้เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/14(1)ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันตามมาตรา ๖๙๒ ผู้ค้ำประกันไม่อาจอ้างเหตุหลุดพ้นความรับผิดได้

สรุป ถือเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง ผู้ค้ำประกันไม่หลุกพ้นความรับผิด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments