Home คดีอาญา เล่นการพนันแล้วร้องบอก “ตำรวจมา ตำรวจมา” มีความผิดทางอาญาฐานช่วยผู้กระทำผิดไม่ให้ถูกจับกุมหรือไม่

เล่นการพนันแล้วร้องบอก “ตำรวจมา ตำรวจมา” มีความผิดทางอาญาฐานช่วยผู้กระทำผิดไม่ให้ถูกจับกุมหรือไม่

8846

แถบจะถือได้ว่า การพนันเป็นสิ่งที่พบเห็นหรือรู่จักได้มากในสังคมไทย เจ้าหน้าที่ของรัฐกวดขัน ก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่เล่นกันเฉยๆตาละ ยี่สิบสามสิบหาเงินกิยข้าวบ้าง สาระพัดนานาเหตุผล แต่ล้วนแล้วแต่ก็เป็นการกระทำผิดทั้งสิ้น คำถามในเรื่องนี้คืออยู่ระหว่างเล่นไฮโล หรือการพนันแล้วร้องบอก “ตำรวจมา ตำรวจมา” มีความผิดทางอาญาฐานช่วยผู้กระทำผิดไม่ให้ถูกจับกุมหรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2448/2521

เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าทำการจับกุมพวกลักลอบเล่นการพนันไฮโลว์โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยร้องบอกพวกที่เล่นการพนันดังกล่าวว่า “ตำรวจมา ตำรวจมา” พวกที่เล่นการพนันบางคนหลบหนีการจับกุมของเจ้าพนักงานไปได้ พฤติการณ์ของจำเลยที่ร้องบอกพวกที่เล่นการพนันดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะให้ผู้เล่นการพนันรู้ตัวเพื่อจะหลบหนีไป การกระทำของจำเลยจึงเข้าลักษณะของการช่วยด้วยประการใดๆ แก่ผู้กระทำความผิดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมดังบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189

สรุป มีความผิดเพราะ พฤติการณ์ของจำเลยที่ร้องบอกพวกที่เล่นการพนันดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะให้ผู้เล่นการพนันรู้ตัวเพื่อจะหลบหนีไป จึงเป็นควาผิดตามมาตรา 189  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำแนะนำ วันหลังให้วิ่งอย่างเดียวห้ามพูด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments