Home ข่าวสารสภาทนายความ แจ้งสถานที่การสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47

แจ้งสถานที่การสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47

6191

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ

การเดินทาง : ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบในการเดินทางเข้าสอบ ให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่สามารถนำเข้าไปจอดในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสถานที่มีจำกัด

รถโดยสารประจำทาง : ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133

รถสองแถว : 92

***แผนผังที่นั่งสอบรอประกาศอีกครั้ง***

Facebook Comments