Home ข่าวสารสภาทนายความ คณะผู้บริหารฯ อัญเชิญพระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน

คณะผู้บริหารฯ อัญเชิญพระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน

5501

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และพนักงานสภาทนายความ ร่วมพิธีในการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์จำลอง พระพุทธชินราช ขึ้นประดิษฐานไว้บนแท่น เพื่อให้ทนายความและประชาชนได้กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล.

 
Facebook Comments