Home ข่าวสารสภาทนายความ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์แถลงข่าวขอโทษต่อสภาทนายความ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์แถลงข่าวขอโทษต่อสภาทนายความ

4666

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะเลขานุการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ติดภารกิจติดตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ โดยมาพร้อมกับ นายประพันธ์ ปรางทับทิม เจ้าหน้าที่จ้างเหมาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, หัวหน้าคณะทำงานฯ และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ โดยในการเดินทางเข้าพบครั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อขอโทษและขออภัยต่อสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศ ในกรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการลงข้อความประชาสัมพันธ์กระทบต่อวิชาชีพทนายความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึก ดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ พร้อมนี้ ได้มีการมอบพวงมาลัยแด่นายกสภาทนายความในฐานะผู้แทน เพื่อเป็นการขอโทษต่อวิชาชีพทนายความในโอกาสการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย.

Facebook Comments