Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ดร.คํานวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ

นายกสภาทนายความเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ดร.คํานวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ

5476

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ดร.คํานวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ ณ บ้านพัก ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments