Home ข่าวสารสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีภาค 5-6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารสภาทนายความ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีภาค 5-6 ประจำปี 2561

2399

วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านายาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ และนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีภาค 5-6 ประจำปี 2561.

Facebook Comments