Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมงานโครงการสัมมนาร่วมกับสถานทูต

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมงานโครงการสัมมนาร่วมกับสถานทูต

2701

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ได้ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมงานโครงการสัมมนาร่วมกับสถานทูต โดยได้มีการนำเสนอหัวข้อสัมมนาในเบื้องต้น เช่น วิธีพิจารณาคดียาเสพติด วิธีพิจารณาการค้ามนุษย์ การพิจารณาคดีเกี่ยวกับคอร์รับชั่น โดยวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมโครงการสัมมนาในส่วนกลางและภูมิภาค ในโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาและสภาทนายความ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

Facebook Comments