Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณสุภัค สิริเมฆ ภรรยาของทนายความนิติพัฒน์ พานทอง

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณสุภัค สิริเมฆ ภรรยาของทนายความนิติพัฒน์ พานทอง

2579

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณสุภัค สิริเมฆ ภรรยาของ นายนิติพัฒน์ พานทอง อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ณ วัดเจริญสุข อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Facebook Comments