Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาสถาปนิก

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาสถาปนิก

2521

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาสถาปนิก ปีที่ 18 ณ สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments