Home ข่าวสารสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ ร่วมรับกระเช้าขอบคุณจากผู้ซื้อบ้าน และตัวแทนบริษัทเจ้าของโครงการ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ เป็นตัวกลางในการเจรจา

คณะผู้บริหารสภาทนายความ ร่วมรับกระเช้าขอบคุณจากผู้ซื้อบ้าน และตัวแทนบริษัทเจ้าของโครงการ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ เป็นตัวกลางในการเจรจา

3183

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ร่วมรับกระเช้าขอบคุณ จากผู้ซื้อบ้านโครงการหมู่บ้านเดอะโมดิช บางบัวทอง และนางสาวอัญชลี จิตตะยโศธร ตัวแทนบริษัท สิริมันตรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ กรณีได้รับความเสียหายจากการซื้อบ้านในโครงการฯ โดยตกลงกันได้ และทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ เป็นตัวกลางในการเจรจา โดยให้ใช้หลัก “สงบสุข” เป็นสำคัญ

สุขิต อนันติโย : เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ รายงาน

Facebook Comments