Home ข่าวสารสภาทนายความ ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

15547

ขยายเวลาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

รับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561 (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1

อบรม : วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวโหลดใบสมัคร : Download

***รับจำนวนจำกัด 120 คน เท่านั้น***

โดยเรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

Facebook Comments