Home บทความและงานวิจัย พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

3143

พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. : ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Facebook Comments