Home ข่าวสารสภาทนายความ นักศึกษา ม.พายัพ ดูงานสภาทนายความ

นักศึกษา ม.พายัพ ดูงานสภาทนายความ

3013

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.

Facebook Comments