Home ข่าวสารสภาทนายความ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ดูงานสภาทนายความ

นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ดูงานสภาทนายความ

3245

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.

Facebook Comments