Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ เปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ เปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

7327

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ เปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561  ***รับสมัครจำนวน 100 คนเท่านั้น***

ระยะเวลาฝึกอบรม :

  • ปฐมนิเทศ 7 กรกฎาคม 2561
  • ภาคสนาม 14 – 15 กรกฎาคม 2561
  • ภาคทฤษฎี 4, 5, 25 สิงหาคม 2561
  • ศึกษาพื้นที่คดีสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2561
  • นำเสนองานกลุ่ม 8, 9 กันยายน 2561
  • รับประกาศนียบัตร 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการอบรม : 7,000 บาท

วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ : Download

ใบสมัครโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10 : Download

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ โทร. 02-522-7153

Facebook Comments