Home ข่าวสารสภาทนายความ รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

9183

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

 

บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาเอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียม
บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชนเข้าสอบได้
*** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

Facebook Comments