Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศแจ้งกำหนดวันและวันอบรมจริยธรรมฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

ประกาศแจ้งกำหนดวันและวันอบรมจริยธรรมฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

7105

ประกาศแจ้งกำหนดวันและวันอบรมจริยธรรมฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

 

แผนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 

Facebook Comments