Home ข่าวสารสภาทนายความ ชาวบ้านเข้าขอบคุณสภาทนายความ (25/5/2561)

ชาวบ้านเข้าขอบคุณสภาทนายความ (25/5/2561)

3344

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมนายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการสภาทนายความ ภาค ๖, นายณัฐนันท์ สุวรรณมณี ประธานสำนักงานคดีปกครอง และนายธานินทร์ คชรัตน์ ที่ปรึกษา ร่วมกันต้อนรับประชาชนตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อขอบคุณสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สำนักงานคดีปกครองได้ให้ความช่วยฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครสวรรค์ และรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินคดี /นายณัฐนันท์ สุวรรณมณี รายงาน

Facebook Comments