Home ข่าวสารสภาทนายความ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในอำเภอเขาค้อ ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ (25/5/2561)

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในอำเภอเขาค้อ ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ (25/5/2561)

2509

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี  บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารภาค 6, นายนุกูล  สิริสุวรรณ์  กรรมการบริหารภาค 7, นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารภาค 8, นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักคดีปกครอง สภาทนายความ, นายธานินทร์  คชรัตน์, นายสกุล  ฉางวางปราง กรรมการสำนักงานคดีปกครอง รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแม่นา สภาองค์กรชุมชนตำบลสะเดาะพง สภาองค์กรชุมชนตำบลริมสีม่วง สภาองค์กรชุมชนเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว การนี้ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

Facebook Comments