Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาลยุติธรรม : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version 2”

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาลยุติธรรม : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version 2”

5540

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาลยุติธรรม : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version 2”

วันเวลาและสถานที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าสมัคร : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

Facebook Comments