Home คดีครอบครัว หลอกลวงขายที่ดิน โดยนำชี้ที่ดินแปลงอื่น แม้ที่ดินมีอยู่จริงแต่คนละแปลง เป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่

หลอกลวงขายที่ดิน โดยนำชี้ที่ดินแปลงอื่น แม้ที่ดินมีอยู่จริงแต่คนละแปลง เป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่

9169

คำถาม หลอกลวงขายที่ดิน โดยนำชี้ที่ดินแปลงอื่น แม้ที่ดินมีอยู่จริงแต่คนละแปลง เป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่

คำตอบ

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๖๖/๒๕๔๓

จําเลยนําผู้เสียหายไปดูที่ดินของ บ.ซึ่งอยู่ติดกับ ถนน ร.พ.ช ผู้เสียหายจึงตกลงรับซื้อฝากเพราะหลงเชื่อตามที่จําเลยหลอกลวงว่าที่ดินของ บ. คือที่ดินของจําเลยที่จะขายฝากแก่ผู้เสียหาย และหลังจากจําเลยขายฝากที่ดินให้แก่ผู้เสียหาย แล้ว จําเลยก็ไม่ได้สนใจขวนขวายจะมาซื้อคืนจากผู้เสียหาย เพราะว่าที่ดินแปลงดังกล่าวกับ ที่ดินของ บ.ที่จําเลยนําชี้ให้ผู้เสียหายดูมีความแตกต่างกันมาก โดยที่ดินของจําเลยมีสภาพ เป็นป่า รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึง แต่ที่ดินของ บ.เป็นที่นาทําประโยชน์ได้แล้วและอยู่ติด ถนน ร.พ.ช แสดงให้เห็นว่าจําเลยมีเจตนานําชี้ที่ดินแปลงของ บ.เพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย ว่าเป็นที่ดินของจําเลยที่ประสงค์จะขายฝากแก่ผู้เสียหาย ทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและ รับซื้อฝากที่ดินแปลงของจําเลยไว้ จําเลยจึงมีความผิดฐานฉ้อโกง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไอดีไลน์ Lawyers.in.th

Facebook Comments