Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากการใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาด้านระบบเครื่องยนต์

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากการใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาด้านระบบเครื่องยนต์

3266

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายสุเทพ จันทะแจ่ม, นายธนพล คงเจี้ยง, ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ และนายขวัญชาติ ดำรงค์ขวัญ คณะทำงานศึกษารูปคดี ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาด้านระบบเครื่องยนต์ ทั้งนี้ นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งทางสภาทนายความ ได้รับเรื่องและจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป.

Facebook Comments