Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

6504

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

วันและสถานที่อบรม : วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม : Download

Facebook Comments